Головна  →  Департамент  →  Положення

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.03.2004 р. N 449

Київ

Про затвердження Положення про Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(назва із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.11.2012 р. N 2026)

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Київської міської державної адміністрації
 від 12 квітня 2005 року N 581,
 від 12 січня 2009 року N 16,
 від 12 січня 2011 року N 29,
 від 12 липня 2012 року N 1205,
 від 15 листопада 2012 року N 2026,
 від 15 червня 2015 року N 572

На виконання пунктів 5, 6 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 21.11.2003 N 2194 "Про внесення змін до Положення про Головне управління з питань внутрішньої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", керуючись Законом України "Про освіту":

1. Затвердити Положення про Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.11.2012 р. N 2026)

2. Затвердити структуру Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що додається.

3. Положення про Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати на затвердження Київської міської ради.

4. Головному управлінню комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Головному управлінню культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вирішити питання щодо розміщення відділу координації роботи вищих навчальних закладів за адресою: бульвар Т. Шевченка, 3.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24.06.2003 N 1144 "Про затвердження Положення про Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Бідного В. Г.

 

Голова  

О. Омельченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
19.03.2004 N 449
(в редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 12.07.2012 N 1205)

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

(У заголовку та тексті Положення слова "Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у всіх відмінках замінено словами "Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" у відповідних відмінках; у тексті Положення (крім пункту 2) слова "Головне управління" у всіх відмінках замінено словом "Департамент" у відповідних відмінках, у тексті Положення слово "начальник" у всіх відмінках замінено словом "директор" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 15 листопада 2012 року N 2026)

 

1. Департамент освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підпорядковується, підзвітним та підконтрольним Київській міській раді, з питань виконання функцій державної виконавчої влади - Міністерству освіти і науки України, Міністерству молоді та спорту України, а з питань здійснення контролю за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів - Державній інспекції навчальних закладів України.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

2. Департамент є правонаступником реорганізованого відповідно до рішення Київської міської ради від 15.03.2012 N 198/7535 "Про діяльність виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації" Головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.11.2012 р. N 2026)

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, іншими законодавчими та нормативними актами, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

4. У межах своїх повноважень Департамент організовує виконання актів законодавства у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту та здійснює контроль за їх реалізацією.

5. Основними завданнями Департаменту є:

5.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти, виховання, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту в місті Києві.

5.2. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.

5.3. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, духовного розвитку, заняття фізичною культурою і спортом в закладах системи освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України на здобуття вищої освіти.

5.4. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти і науки, виконанням навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

5.5. Забезпечення моніторингу у сфері освіти, виховання, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності, сприяння захисту прав інтелектуальної власності в місті Києві.

5.6. Формування регіональної наукової та науково-технічної політики, впровадження інноваційних заходів, здійснення трансферу технологій, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста Києва та держави.

5.7. Сприяння функціонуванню і розвитку системи науково-технічної та економічної інформації в місті Києві, формуванню баз даних і фондів науково-технічної інформації про технології та їх складові частини, що відповідають потребам міста Києва.

5.8. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із забезпеченням збереження і захисту прав інтелектуальної власності та національних інтересів.

5.9. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціальної і правової підтримки сімей та молоді, рівних прав чоловіків і жінок, сприяння становленню і розвитку молоді, фізичної культури і спорту, запобігання насильству в сім'ї, торгівлі людьми.

5.10. Сприяння розвитку всіх видів спорту визнаних в Україні, розвитку олімпійського, параолімпійського та дефлімпійського руху.

5.11. Сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним та іншим громадським організаціям, органам студентського самоврядування у проведенні ними роботи з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту.

5.12. Організація і проведення фестивалів, конкурсів та фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового і безпечного способу життя та патріотичного виховання молоді.

5.13. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей, молоді та сімей з дітьми.

5.14. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

5.15. Забезпечення розвитку освітнього, творчого (інтелектуального), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста Києва.

5.16. Координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), організація роботи з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення.

5.17. Сприяння розробленню і використанню технологій та їх складових частин згідно з потребами міста Києва.

6. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Здійснює керівництво, координацію та контроль за діяльністю управлінь освіти, відділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних адміністрацій та навчальних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва, що підпорядковані Департаменту.

6.2. Координує роботу управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування і форм власності з питань навчання й виховання дітей дошкільного та шкільного віку, студентської молоді.

6.3. Аналізує стан освіти, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в місті Києві, розробляє відповідні регіональні програми із зазначених питань, організовує і контролює виконання цих програм.

6.4. Прогнозує потребу міста Києва у фахівцях різних спеціальностей для системи освіти і науки, трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, формує регіональне замовлення на їх підготовку, координує роботу з укладення між професійно-технічними, вищими навчальними закладами та підприємствами, установами, організаціями договорів про підготовку кадрів.

6.5. Організовує і контролює роботу державних і комунальних вищих навчальних закладів відповідно до делегованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України повноважень, а також закладів післядипломної освіти, що перебувають у його підпорядкуванні; керує в установленому порядку роботою з організації підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників, а також фахівців з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

6.6. Координує діяльність навчальних закладів та наукових установ, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), організує роботу з їх кадрового, матеріально-технічного і науково-методичного забезпечення та вищих навчальних закладів і наукових установ незалежно від їх підпорядкування і форм власності, розташованих в місті Києві, з питань навчання й виховання студентської молоді, соціального захисту працівників, викладачів та науковців.

6.7. Сприяє розвитку мережі навчальних закладів в місті Києві, вносить в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації навчальних закладів; здійснює облік дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста Києва незалежно від форм власності.

6.8. Організовує роботу з ліцензування та атестації навчальних закладів, їх державного інспектування, проведення атестації педагогічних працівників і керівних кадрів навчальних закладів міста Києва усіх форм власності, ведення обліку і складання звітів з цих питань у межах своєї компетенції.

Здійснює ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та державну атестацію дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів комунальної та приватної форм власності у встановленому порядку.

(пункт 6.8 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

6.9. Співпрацює з керівниками науково-дослідних установ та науково-дослідних підрозділів вищих навчальних закладів, готує у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення їх на посади та звільнення з посад.

6.10. Приймає в установленому порядку участь в укладанні та припиненні дії контрактів з керівниками навчальних закладів, що перебувають у підпорядкуванні місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, в проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад керівників вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України і перебувають у державній власності, і подає Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України відповідні матеріали.

6.11. Аналізує стан виконання керівниками вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, професійно-технічних навчальних закладів, що підпорядковані Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України, умов контрактів і вносить пропозиції щодо встановлення (скорочення, продовження) терміну дії або розірвання (припинення дії) укладених контрактів.

6.12. Вживає заходів для забезпечення навчальними закладами належного рівня дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення, сприяє підвищенню кваліфікації і розвитку творчості педагогічних працівників.

6.13. Сприяє активізації творчості та винахідницької діяльності, забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, створює належні умови для впровадження в практику нових технологій та їх складових частин відповідно до потреб міста, вживає заходів для забезпечення в місті Києві захисту прав інтелектуальної власності, а також інтересів держави і суспільства.

6.14. У межах бюджетних асигнувань на надання цільових пільгових державних кредитів на здобуття вищої освіти, видає одержувачам кредиту направлення для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах державної, комунальної та приватної форми власності за формою, що затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

6.15. Супроводжує бази інформаційних даних щодо матеріально-технічного, фінансового та соціально-економічного стану вищих навчальних закладів і наукових установ, дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Києва.

6.16. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови як державної та мов національних меншин, створення належних умов для розвитку національної освіти, зокрема, освіти національних меншин.

6.17. Впроваджує в практику освітні, виховні та наукові програми відродження і розвитку національної культури, національних традицій українського народу і національних меншин України.

6.18. Спільно з органами державної влади та місцевого самоврядування бере участь у визначенні доцільності виконання і фінансування інноваційних проектів у складі регіональних наукових і науково-технічних програм, а також регіональних та місцевих програм технологічного переоснащення підприємств і трансферу технологій відповідно до потреб міста Києва.

6.19. Контролює роботу з усунення недоліків у науковій (науково-технічній) діяльності науково-дослідних установ міста Києва, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету, у сфері трансферу технологій, інноваційної діяльності, а також щодо додержання та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в місті Києві, виявлених під час комплексних перевірок, проведених відповідними органами державної влади.

6.20. Розглядає питання та вносить Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку пропозиції щодо відзначення працівників освіти, сфери наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, трансферу технологій та інтелектуальної власності державними нагородами, запроваджує інші форми морального і матеріального стимулювання їх праці.

6.21. Впроваджує в практику рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України нові освітні програми та інші педагогічні розробки, визначає регіональний компонент у змісті освіти.

6.22. Вносить на розгляд Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції щодо запровадження експериментальних навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, нових освітніх та виховних програм, педагогічних новацій і технологій та надання навчальним закладам статусу експериментальних.

6.23. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, бланки звітності та документи про освіту.

6.24. Організовує доставку підручників та посібників для забезпечення ними учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів міста Києва.

6.25. Залучає до реалізації освітніх та виховних програм творчі спілки, національно-культурні товариства, громадські організації (зокрема дитячі і молодіжні), що зареєстровані у порядку, визначеному законодавством України.

6.26. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей, організовує проведення серед учнів олімпіад, спартакіад, фестивалів, змагань, конкурсів та інших заходів.

6.27. Разом з органами охорони здоров'я здійснює загальний контроль за охороною здоров'я дітей і проведенням оздоровчих та профілактичних заходів, створенням безпечних умов для навчання і праці учасників навчально-виховного процесу.

6.28. Вживає заходів до захисту прав та інтересів неповнолітніх, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім'ях опікунів, школах-інтернатах, дитячих будинках незалежно від форм власності, інших закладах.

6.29. Сприяє відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та соціальним службам у запобіганні дитячій бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх.

6.30. Організовує діяльність психологічної служби та педагогічного патронажу в системі освіти міста Києва.

6.31. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетних асигнувань на утримання навчальних і наукових закладів комунальної форми власності та соціальний захист учасників навчально-виховного та наукового процесу.

6.32. Бере участь у розробці адресного переліку об'єктів будівництва навчальних закладів програми капітальних вкладень та введення в дію потужностей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), погоджує проекти будівництва навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

6.33. Сприяє розвитку діючих та створенню нових форм науково-технічної, науково-технологічної та інноваційної діяльності, трансферу технологій, науково-технологічних парків, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів тощо.

6.34. Сприяє наданню земельних ділянок та вивільнених приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Києва, для розташування навчальних корпусів та студентських гуртожитків вищих навчальних закладів.

6.35. Бере участь за дорученням Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у проведенні експертизи інноваційних пропозицій для включення їх до державних цільових та регіональних програм, а також у науково-технічній експертизі технологій та їх складових частин з метою включення до державного реєстру технологій.

6.36. Вживає у межах своєї компетенції заходів до поліпшення матеріальних та житлових умов педагогічних працівників, веде контрольні списки педагогічних працівників міста Києва та працівників Департаменту, які перебувають на квартирному обліку.

6.37. Надає пропозиції для відзначення студентів міста стипендіями Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та іменними стипендіями голови Київської міської державної адміністрації. Порушує в установленому порядку клопотання про відзначення талановитої, обдарованої молоді, представників громадських організацій, спортсменів, тренерів і працівників сфери молодіжної, сімейної політики, фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм звань, а також про призначення стипендій Президента України олімпійським, паралімпійським і дефлімпійським чемпіонам, видатним спортсменам, тренерам, діячам фізичної культури та спорту, стипендій і премій Кабінету Міністрів України, грантів Президента України, винагород та стипендій голови Київської міської державної адміністрації.

6.38. Сприяє вищим та професійно-технічним навчальним закладам міста Києва у доборі місць виробничої практики та працевлаштуванню випускників.

6.39. Сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку підприємницької діяльності молоді.

6.40. Подає пропозиції щодо налагодження міжнародного технологічного співробітництва, залучення іноземних інвестицій для технологічного переоснащення підприємств міста Києва.

6.41. Забезпечує в установленому порядку поширення інформації про технологічні потреби міста Києва з метою залучення інвестицій для їх максимального задоволення.

6.42. Бере участь у межах своїх повноважень в організації на території міста Києва виставково-ярмаркових заходів.

6.43. Готує та в установленому порядку подає статистичну звітність про стан і розвиток освіти і науки, стан реалізації інноваційних проектів, виконання програм технологічного переоснащення підприємств, щодо трансферу технологій та забезпечення захисту прав інтелектуальної власності в місті Києві та з інших питань, що належать до компетенції Департаменту.

6.44. Готує за участю об'єднань громадян пропозиції до проектів загальнодержавних, галузевих, міжгалузевих, міських програм щодо поліпшення становища сім'ї, молоді, оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей, молоді та сімей з дітьми, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує їх виконання.

6.45. Розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

6.46. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, і в установленому порядку вносить їх на розгляд Київської міської ради, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

6.47. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції.

6.48. Сприяє наданню у встановленому порядку фінансової підтримки молодіжним, громадським та фізкультурно-спортивним організаціям, для виконання програм і проектів, залученню їх до розв'язання проблем сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту.

6.49. Координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів.

6.50. Здійснює координацію діяльності та контроль за організацією виїзду груп дітей та студентів на відпочинок і оздоровлення (в тому числі за кордон).

6.51. Сприяє виконанню на території міста Києва зобов'язань за міжнародними договорами України у сфері оздоровлення, фізичної культури та спорту здійснення молодіжного обміну, поліпшення становища та захисту інтересів сім'ї та молоді.

6.52. Вдосконалює систему пошуку та відбору талановитих і обдарованих дітей та молоді, сприяє їх особистісному розвитку, зростанню інтелектуального і освітньо-культурного рівня.

6.53. Організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього рівня дітей та молоді.

6.54. Сприяє регулюванню питання надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла.

6.55. Розробляє та впроваджує інноваційні форми по забезпеченню молоді доступним житлом.

6.56. Готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо відродження духовних традицій української родини, поліпшення демографічної ситуації, сприяння всебічному розвитку молоді.

6.57. Координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо протидії торгівлі людьми, надає постраждалим консультативно-методичну допомогу.

6.58. Здійснює координацію заходів щодо реалізації стратегії демографічного розвитку у місті Києві.

6.59. Здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня соціально-правової обізнаності сімей та молоді, забезпечення соціальної і правової підтримки молоді, сімей (в тому числі одиноких молодих матерів і татусів, які самі виховують дітей).

6.60. Надає в межах своїх повноважень сім'ям та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, а також окремим громадянам методичну допомогу з їх соціально-правової підтримки.

6.61. Координує, контролює та забезпечує в межах своїх повноважень виконання заходів щодо попередження насильства в сім'ї, надає консультативно-методичну допомогу з цих питань.

6.62. Розробляє і подає на розгляд Київській міській раді та виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сімей та молоді; розвитку фізичної культури та спорту.

6.63. Забезпечує розвиток та організацію діяльності мережі інформаційно-довідкових закладів, організовує просвітницьку роботу в молодіжному середовищі з правових питань.

6.64. Координує діяльність структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних адміністрацій з питань, що належать до його компетенції, та організовує підвищення кваліфікації їх працівників.

6.65. Організовує заходи щодо утвердження здорового способу життя, направлені на профілактику і попередження алкогольної, тютюнової та наркотичної залежності молоді, запобігання поширенню в молодіжному середовищі ВІЛ-інфекції/СНІДу, хвороб, що передаються статевим шляхом.

6.66. Затверджує або погоджує положення про спортивні змагання та фізкультурно-масові заходи, проводить міські змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту.

6.67. Комплектує склад збірних команд міста за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам.

6.68. Забезпечує систематичне та комплексне вирішення питань роботи з керівниками підпорядкованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також підприємств, установ, в тому числі; спеціалізованої державної установи "Київський молодіжний центр праці", комунальної установи "Київський міський центр сім'ї "Родинний дім", позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Зміна", державного підприємства "Молодість", комунального підприємства "Кадрова служба Києва", бюджетної установи "Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл", спортивно-оздоровчого закладу "Спортивний комплекс Київської міської державної адміністрації", Київського міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт". Аналізує стан роботи та фінансову результативність підвідомчих Департаменту підприємств, установ та організацій.

6.69. Сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази. Здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації.

6.70. Забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку аматорського масового спорту, спорту ветеранів.

6.71. Вживає заходів для забезпечення розвитку мережі центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за їх діяльністю.

6.72. Співпрацює в межах своїх повноважень з Київським міським центром соціальної служби для сім'ї, дітей і молоді та Службою у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

6.73. Вивчає, узагальнює та поширює передовий досвід роботи з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, проводить з цією метою методичні і науково-практичні семінари, конференції, форуми та інші заходи.

6.74. Вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації.

6.75. Сприяє залученню, спільно з місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, на договірних засадах коштів для соціальної підтримки сімей, молоді та розвитку фізичної культури та спорту.

6.76. Здійснює контроль за використанням бюджетних коштів, які виділяються на виконання програм і заходів з питань сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту.

6.77. Взаємодіє в межах своєї компетенції з місцевими осередками громадських організацій, підприємствами, установами.

6.78. Здійснює інформаційно-просвітницьку діяльність серед населення через засоби масової інформації, в тому числі за допомогою соціальної реклами та видавничої діяльності.

6.79. Здійснює у межах своєї компетенції організаційно-методичне керівництво роботою інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питань організації оздоровлення, змістовного відпочинку, дозвілля, національно-патріотичного, трудового та фізичного виховання молоді.

6.80. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за діяльністю клубів за місцем проживання, забезпечує більш ефективне використання навчальної, матеріально-технічної бази позашкільних закладів.

6.81. Сприяє міському центру "Інваспорт" та його структурним підрозділам, громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу.

6.82. Вживає в межах своїх повноважень заходів щодо забезпечення медичного і диспансерного обстеження спортсменів, спортсменів-інвалідів та їх тренерів.

6.83. Забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції.

6.84. Здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів.

6.85. Організовує здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за здійсненням цих заходів в частині питань, що відноситься до його компетенції.

6.86. Працює з відомостями, що становлять державну таємницю, в частині питань, що відносяться до компетенції Департаменту.

6.87. Забезпечує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, у разі потреби вживає заходів до усунення причин, що зумовили їх появу.

6.88. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд Київському міському голові пропозиції щодо вдосконалення законодавства.

(підпункт 6.88 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

6.89. Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

7. Департамент має право:

7.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Вносити Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України пропозиції з питань удосконалення законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення навчально-методичного забезпечення навчальних закладів, розвитку фізичної культури та спорту.

7.3. За відповідним дорученням утворювати координаційні комісії, експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням контрактів, договорів) спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку освітнього, наукового і науково-технічного, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу міста Києва як столиці України.

7.4. Створювати авторські колективи для підготовки регіональних посібників і за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, впроваджувати їх у практику; організовувати випуск видань інформаційного та науково-методичного характеру.

7.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

7.6. Укладати в установленому порядку угоди про співпрацю, встановлювати прямі зв'язки з навчальними закладами і науковими установами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо.

7.7. Здійснювати фінансування програм і проектів у сфері освіти, сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту, надавати допомогу громадським організаціям, організаціям фізкультурно-оздоровчої та спортивної спрямованості, спортивно-оздоровчим клубам, секціям.

7.8. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції.

7.9. За дорученням забезпечувати представництво інтересів Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в судових органах.

7.10. Здійснювати координацію діяльності підпорядкованих Департаменту комунальних підприємств, установ та організацій.

8. Департамент у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними профільними комісіями Київської міської ради, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та громадянами.

9. Департамент, у разі потреби, проводить спільні заходи з органами місцевої виконавчої влади та видає відповідні акти в межах своїх повноважень, які є обов'язковими для виконання управліннями освіти та відділами у справах молоді та спорту районних в місті Києві державних адміністрацій, керівниками навчальних закладів та спортивних установ.

10. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Київський міський голова за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків, за погодженням із Міністерством освіти і науки України та Міністерством молоді та спорту України.

Кваліфікаційні вимоги до директора Департаменту: вища педагогічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на державній службі (в органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років.

Директор Департаменту може мати першого заступника та заступників, яких призначає на посаду і звільняє з посади Київський міський голова за поданням директора Департаменту, погодженим із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Кваліфікаційні вимоги до першого заступника та заступників директора Департаменту: вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, стаж роботи за фахом на державнійслужбі (в органах місцевого самоврядування) на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 4 років.

(пункт 10 у редакції розпорядження Київської
 міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

11. Директор Департаменту:

11.1. Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Київським міським головою за виконання покладених на Департамент завдань.

(підпункт 11.1 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

11.2. Затверджує положення про підрозділи Департаменту, розподіляє та визначає обов'язки між заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності.

Затверджує посадові інструкції працівників Департаменту.

11.3. Подає на затвердження в установленому порядку штатний розпис працівників Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників.

11.4. Розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання.

11.5. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

11.6. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

Накази директора Департаменту, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер підлягають державній реєстрації в Департаменті юстиції у м. Києві в установленому порядку.

Накази, які є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку встановленому законодавством України.

11.7. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Департаменту в установленому порядку.

11.8. Без доручення представляє інтереси Департаменту в підприємствах, установах, організаціях та органах управління, укладає від імені Департаменту договори надає відповідні доручення.

11.9. Забезпечує комплексне вирішення питань роботи з керівниками комунальних підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та підпорядковані Департаменту, вносить пропозиції щодо призначення і звільнення їх керівників. Відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підпорядкованих підприємств. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечення своєчасного продовження та розірвання контрактів.

11.10. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників комунальних підприємств, діяльність яких належить до компетенції Департаменту та які передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

11.11. Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників структурних підрозділів районних в місті Києві державних адміністрацій в межах своєї компетенції.

11.12. Спрямовує і координує діяльність управлінь освіти та відділів у справах сім'ї, молоді та спорту районних в місті Києві державних адміністрацій та підпорядкованих навчальних закладів, установ та комунальних підприємств з питань, що належать до його відання.

11.13. Забезпечує у межах своїх повноважень збереження в Департаменті інформації з обмеженим доступом.

11.14. Призначає на посади та звільняє з посад керівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, закладів фізичної культури та спорту, що підпорядковані Департаменту, та погоджує призначення керівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів приватної форми власності в місті Києві.

11.15. Призначає на посади та звільняє з посад керівників загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за поданням голови районної в місті Києві державної адміністрації.

Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників позашкільних навчальних закладів, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, за поданням начальника управління освіти районної в місті Києві державної адміністрації.

(підпункт 11.15 пункту 11 у редакції розпорядження
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

11.16. Погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів фізичної культури та спорту, що передані до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

11.17. Здійснює інші повноваження, що випливають із цього Положення.

12. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), першого заступника та заступників директора (за посадою), а також інших відповідальних працівників Департаменту, керівників управлінь освіти та відділів з питань молоді та спорту районних в місті Києві державних адміністрацій, Київського університету імені Бориса Грінченка, навчальних закладів, представників підприємств, установ, організацій, за попереднім погодженням з керівниками цих установ, представників батьківського та учнівського самоврядування.

До складу колегії можуть входити депутати Київської міської ради, керівники структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), рад фізкультурно-спортивних товариств, інших громадських організацій.

Склад колегії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії провадяться в життя наказами директора Департаменту.

13. Для забезпечення належного функціонування навчальних закладів, закладів науки, фізичної культури та спорту при Департаменті можуть утворюватися підрозділи (творчі лабораторії, видавничі та методичні центри, комісії тощо).

14. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення реалізації основних напрямів діяльності Департаменту, обговорення найважливіших програм і вирішення інших питань при Департаменті можуть утворюватися наукова рада та комісії у складі учених і висококваліфікованих спеціалістів. Склад ради і комісій та положення про них затверджує Київський міський голова за поданням директора Департаменту.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

15. Департамент утримується за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Гранична чисельність працівників Департаменту затверджується розпорядженням Київського міського голови.

Кошторис і штатний розпис Департаменту затверджується Київським міським головою після попередньої їх експертизи у Департаменті фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

Структура Департаменту затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

16. Майно Департаменту є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплене за ним на праві оперативного управління.

17. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Місцезнаходження Департаменту: 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 3.

17. Припинення діяльності Департаменту здійснюється за рішенням Київської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

Скорочене найменування Департаменту: Департамент освіти і науки, молоді та спорту м. Києва.

(пункт 17 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Київської міської державної адміністрації від 15.06.2015 р. N 572)

 

Заступник голови -
керівник апарату

О. Пузанов

Версiя для друку


 

 

 


ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого смоврядування

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Антикорупційний телефон КМДА:
(096) 588-11-88