Головна  →  Діяльність  →  Атестація навчальних закладів  →  Актуальна інформація  →  Орієнтовна робоча програма державної атестації дошкільного навчального закладу

Орієнтовна робоча програма

державної атестації дошкільного навчального закладу

 

Напрями (питання)

Зміст вивчення

  1.  

Відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства

-  нормативно-правове забезпечення діяльності ДНЗ (розпорядчі документи);

-  ведення ділової документації працівниками відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах.

2.

Створення умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей – інвалідів

-  створення умов для проведення корекційно-відновлювальної, лікувально-профілактичної роботи з дітьми в ДНЗ компенсуючого типу;

-  забезпечення умов для надання щодо інклюзивної освіти.

3.

Дієвість внутрішнього моніторингу розвитку вихованців

-       ефективність та системність вивчення рівня сформованості компетенцій дошкільників відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

4.

Організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників.

-  загальний стан укомплектованості працівниками (відповідно до штатного розпису);

-  якісний склад педагогічних працівників;

-  забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

-  стан атестації педагогічних працівників;

-  стан навчально-методичної роботи;

-  організація експериментальної роботи та інноваційної діяльності в ДНЗ

-  організація роботи з молодими спеціалістами.

5.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі

-  ефективність використання працівниками технічних засобів навчання;

-  використання Інтернет ресурсів у роботі;

-  автоматична система «Дитячий садок»

6.

Загальний стан території, будівель та приміщень навчального закладу

-  технічний та санітарно-гігієнічний стан будівель та приміщень ДНЗ;

-  технічний та санітарно-гігієнічний стан території дошкільного навчального закладу;

-  стан та ефективність використання матеріально-технічної бази ДНЗ.

7.

Створення безпечних умов для учасників навчально-виховного процесу

-  комплектування груп дошкільного закладу;

-  організація роботи з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки;

-  організація роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та безпеки життєдіяльності;

-  організація медичного обслуговування

8.

Організація розвивального навчально-виховного середовища

-  результативність навчально-виховного процесу;

-  забезпечення навчально-наочними посібниками та іграшками;

-  стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.

9.

Організація харчування дітей

-  загальна організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі;

-  матеріально-технічне забезпечення організації харчування;

-  ведення нормативно-технологічної та іншої документації з харчування;

-  організація дієтичного харчування;

-  виховання культурно-гігієнічних навичок;

-  виконання норм харчування дітей.

10.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу вихованців

-  створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку і саморозвитку дітей.

11.

Забезпечення якості управлінської діяльності

-       стан планування змісту дошкільної освіти;

-       наявність та дієвість внутрішнього контролю, аналіз усіх напрямів діяльності ДНЗ;

-       звітування керівника ДНЗ;

-       діяльність педагогічної ради;

-       стан усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час попередніх заходів контролю;

-       відкритість і публічність у діяльності навчального закладу

12.

Роль навчального закладу у житті територіальної громади та його суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями.

-  взаємодія в роботі ДНЗ, сім’ї та громадськості;

-  наступність у роботі дошкільного та загальноосвітнього закладу;

-  суспільний рейтинг ДНЗ;

-  участь колективу в заходах району, міста.

Версiя для друку


 

 

 


ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого смоврядування

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Антикорупційний телефон КМДА:
(096) 588-11-88