Головна  →  Департамент  →  Структура  →  Структурні підрозділи Департаменту  →  Координаційний центр інформаційно-комунікаційних технологій
Координаційний центр інформаційно-комунікаційних технологій

Адреса: 01004, м. Київ, бульв. Т. Г. Шевченка, 3
Е-mail: iktcenter.don@gmail.com

Розклад роботи: пн.-чт. з 9:00 до 18:00, пт. з 9:00 до 16:45
Обідня перерва з 13:00 до 13:45

Директор Плєвако Ксенія Петрівна

Телефон: (044) 279-30-87
 
Заступник директора 
Телефон: (044) 279-30-87
 
Методист вищої категорії Фалько Анна Іларіонівна
Телефон: (044) 279-30-87
 
Спеціаліст вищої категорії Зембітський Богдан Станіславович
Телефон: (044) 279-89-62
 
Спеціаліст вищої категорії Матяш Дмитро Олександрович
Телефон: (044) 279-30-87
 

Метою діяльності Центру є сприяння забезпеченню системи освіти і науки, молоді та спорту міста Києва сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями (далі – ІКТ), електронними освітніми ресурсами, що спрямовані на вдосконалення освітньої діяльності, а саме на:

 • розбудову інфраструктури інформаційного середовища освіти і науки, молоді та спорту міста Києва;
 • визначення системної, прикладної і технічної складових забезпечення інформатизації;
 • організацію системи електронного інтерактивного інформаційного середовища освіти і науки, молоді та спорту міста Києва, орієнтованого на учасників навчально-виховного процесу, фізкультурного та спортивного руху;
 • надання інформаційної та технічної підтримки структурним підрозділам Департаменту, районним управлінням освіти, районним управлінням молоді та спорту, навчальним закладам з питань впровадження ІКТ у навчальний та управлінський процеси;
 • пошук джерел позапланового фінансування (гранти, благодійні внески тощо) для можливості розбудови технологічної та інформаційної інфраструктур (добір комп’ютерної і мережевої техніки, встановлення та налагодження програмного забезпечення тощо);
 • участь у міжнародному співробітництві у сфері інформатизації в межах повноважень. 

Основні завдання Центру:

 • сприяння та безпосередня участь у виробничо-впроваджувальній діяльності в галузі створення, апробації та практичного використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та системі управління освітою міста Києва;
 • вдосконалення змісту, організації і управління освітнім процесом за рахунок впровадження ІКТ, баз та сховищ даних і електронних освітніх ресурсів, засобів ефективної обробки їх вмісту;
 • формування вимог, координація проектування і розроблення навчально-методичних комплексів електронних освітніх ресурсів з навчальних дисциплін із врахуванням вікової специфіки, освітніх галузей, типу навчального закладу тощо;
 • сприяння підготовці і підвищенню кваліфікації кадрів для використання ІКТ в освіті;
 • сприяння організації апаратної та програмної підтримки існуючих інформаційних, технічних та технологічних мереж освітнього середовища міста Києва та сприяння організації розроблення і впровадження їх нових складових;
 • методичний, нормативний, програмно-інструментальний та інформаційний супровід навчального та адміністративного процесів у системі освіти і науки, молоді та спорту міста Києва;
 • сприяння здійсненню наукових досліджень щодо застосування ІКТ у системі освіти і науки, молоді та спорту міста Києва;
 • систематизація та розповсюдження результатів діяльності Центру.

Основні напрямки роботи та функції Центру:

 • забезпечення функціонування інформаційних систем Департаменту;
 • забезпечення функціонування комп’ютерної техніки, телекомунікаційного обладнання та локальних обчислювальних мереж Департаменту та його структурних підрозділів;
 • технічне забезпечення проведення заходів Департаменту з використанням можливостей комп’ютерної техніки та засобів зв’язку;
 • забезпечення функціонування міжвідомчої мережі передачі даних Департаменту;
 • забезпечення технічного обслуговування комп’ютерної та офісної оргтехніки Департаменту та його структурних підрозділів;
 • підтримка та оновлення сайту Департаменту;
 • організаційно-технічна діяльність щодо впровадження ІКТ в усі сфери діяльності Департаменту;
 • розроблення, апробація, впровадження у столичну освіту сучасних ІКТ, спеціалізованих баз та сховищ даних, електронних освітніх ресурсів;
 • сприяння розвитку ІКТ для підвищення ефективності функціонування всіх ланок управління освітою м. Києва;
 • створення та управління інтернет-порталом «Столична освіта»;
 • сприяння створенню відкритих освітніх ресурсів, навчальних посібників та курсів для забезпечення навчально-виховного процесу;
 • здійснення конверсії підручників та навчальних матеріалів в електронну форму, створення та апробація електронних мультимедійних підручників;
 • створення відкритих тематичних архівів стандартизованих інформаційних освітніх і методичних ресурсів з навчальних предметів;
 • організація та участь у профільних форумах, конференціях, виставках, семінарах;
 • участь у підготовці проектів стандартів, технічних умов і рекомендацій для проведення сертифікації освітніх комп’ютерних інформаційних систем, баз та сховищ даних і цифрових освітніх ресурсів;
 • аналіз, вибір апаратного і програмного забезпечення для розвитку електронного навчально-наукового середовища освіти і науки, молоді та спорту міста Києва;
 • моніторинг, експертиза і аналіз ефективності застосування ІКТ, баз та сховищ даних, електронних освітніх ресурсів в середовищі освіти і науки, молоді та спорту міста Києва;
 • участь у дослідно-експериментальній діяльності в галузі ІКТ на базі навчальних закладів  та освітніх установ міста Києва;
 • підготовка та публікація спеціалізованих аналітичних оглядів застосування ІКТ в освіті та науці, молоді та спорту міста Києва;
 • підготовка науково-методичних рекомендацій з розробки і застосування ІКТ.
Версiя для друку


 

 

 


ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого смоврядування

Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Антикорупційний телефон КМДА:
(096) 588-11-88